info@infosoft.grΤηλ.: +30 22210 61980
Αρχική Σελίδα » Οικονομικές Καταστάσεις

Oοικονομικές Καταστάσεις

Χρήση 2021

    

 

Οικονομικές Καταστάσεις

Χρήση 2021

 

ΧΑΪΝΑΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

 

 

Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ : 46189922000

 

31/12/2021

31/12/2020

Περιουσιακά Στοιχεία

 

 

 

 

Άϋλα (Λογισμικό Παραγωγής μας)

 

750.000,00

 

700.000,00

Μείον : Αποσβεσμένα

165.750,00

 

156.000,00

 

Απομειωμένα

0,00

584.250,00

0,00

544.000,00

 

 

 

 

 

Πάγια

 

1.339.664,52

 

1.339.664,52

Μείον Αποσβεσμένα

1.108.152,64

 

1.083.591,04

 

Απομειωμένα

0,00

231.511,88

 

256.073,48

 

 

 

 

 

Εγγυήσεις

 

647,70

 

647,70

Αποθέματα

 

179.923,05

 

196.791,00

Απαιτήσεις από Πελάτες και Τρίτους

 

81.000,23

 

75.177,71

Καταθέσεις όψεως και Ταμείου

 

608,83

 

1.631,14

 

 

 

 

 

Σύνολο Ενεργητικού

 

1.077.941,69

 

1.074.321,03

 

 

 

 

 

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις

 

 

 

 

Κεφάλαια και Αποθεματικά

 

693.105,05

 

690.738,79

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

383.062,00

 

383.062,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 

1.774,74

 

520,34

 

 

 

 

 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

 

1.077.941,79

 

1.074.321,13

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας 30/4/2022

Ο Διαχειριστής

Ο Γενικός Διευθυντής

Σταμάτης Κ. Χαϊνάς

Κωνσταντίνος Χαϊνάς

ΑΔΤ ΑΗ484810

ΑΔΤ ΑΖ988407

 

 

ΧΑΪΝΑΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Υπόδεγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

 

 

 

31/12/2021

31/12/2020

Κύκλος Εργασιών

 

82.509,72

 

50.323,06

Λοιπά Έσοδα

 

0,00

 

0,00

Μεταβολές Αποθεμάτων (Τελος-Αρχή Χρήσης)

 

-16.867,95

 

-13.209,00

Αγορές Εμπορευμάτων και Υλικών

 

13.456,28

 

14.314,06

Παροχές σε Εργαζόμενους

 

0,00

 

0,00

Αποσβέσεις

 

34.311,60

 

13.074,64

Λοιπά Έξοδα και ζημίες

 

16.353,40

 

18.507,06

Φορολογική Αναμόρφωση

 

0,00

 

0,00

Επιχοργήσεις

 

0,00

 

0,00

Τόκοι και Συναφή

 

0,00

 

0,00

Αποτελέσματα προ Φόρων

 

1.520,49

 

1.218,30

Φόροι

 

1.888,65

 

1.988,26

Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους

 

-368,16

 

-769,96

 

 

Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας 30/4/2022

Ο Διαχειριστής

Ο Γενικός Διευθυντής

Σταμάτης Κ. Χαϊνάς

Κωνσταντίνος Χαϊνάς

ΑΔΤ ΑΗ484810

ΑΔΤ ΑΖ988407

 

 

ΧΑΪΝΑΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοκοινομικών Καταστάσεων

ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

 

Προσάρτημα επί των χρηματοκοινομικών Καταστάσεων

Απάντηση

Για τις πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1, του Ν.4308/2014

Πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο (άρθρο 1 παρ. 2α Ν.4308/2014)

Επωνυμία

ΧΑΪΝΑΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ

Νομικός Τύπος

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

Περίοδος Αναφοράς

1η Ιανουαρίου 2021 - 31η Δεκεμβρίου 2021

Διεύθυνση Έδρας

28ης Οκτωβρίου, Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας

Δημόσιο Μητρώο

Αριθμός ΓΕΜΗ 46189922000

Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα

Ναι συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Εκκαθάριση

Δεν υφίσταται

Κατηγορία Οντότητας

Πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο (άρθρο 1 παρ. 2α Ν.4308/2014)

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι χρηματοκοινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα Νόμο 4308/2014

Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16

Δεν έγινε καμιά παρέκκλιση

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη ΔΣ

Δεν υπάρχουν

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)

Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Άρθρο 30 Παράγραφος 8, Ν.4308/2014

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις : Η ΧΑΙΝΑΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας Υπηρεσίες Οικονομικών και Πληροφορικής ιδρύθηκε στις 5-10-2000 με Καταστατικό Σύστασης και το 2011 εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Στις 31-12-2021 έκλεισε την 21η εταιρική χρήση (1-1-2021 - 31-12-2021) και οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Ν.4308/14. Η εταιρία έχει στην κατοχή της ιδιόκτητο ακίνητο και κινητή περιουσία (επαγγελματικό εξοπλισμό για την άσκηση των δραστηριοτήτων της). Το ακίνητο της εταιρίας είναι και η έδρα της εταιρίας. 

 

 

 

 

Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας 30/4/2022

Ο Διαχειριστής

Ο Γενικός Διευθυντής

Σταμάτης Κ. Χαϊνάς

Κωνσταντίνος Χαϊνάς

ΑΔΤ ΑΗ484810

ΑΔΤ ΑΖ988407