info@infosoft.grΤηλ.: +30 22210 61980
Αρχική Σελίδα » Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, (Αρ. Φύλλου 2470, 22/06/2020) η απόφαση της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
25/06/2020    Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, (Αρ. Φύλλου 2470, 22/06/2020) η απόφαση της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, (Αρ. Φύλλου 2470, 22/06/2020) η απόφαση της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Με το άρθρο 7 καθορίζεται η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

β) Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

γ) Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α' ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021.

δ) Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α' ανωτέρω.

ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 31/12/2020.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης τυποποιούνται τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε..

2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής:
i. Α.Φ.Μ.
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη
β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)
γ) Στοιχεία Παραστατικού:
i. Ημερομηνία έκδοσης
ii. Σειρά/αριθμός
iii. Αριθμός Εγκατάστασης
δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. - Παρακρατήσεις + Λοιποί Φόροι +Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη - Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του Δημοσίου.

3. Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της παραγράφου 2 προβλέπονται ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες διατάξεις και προβλέπονται στο Παράρτημα της παρούσας.

4. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συ- σχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης παραστατικά, όπως το πιστωτικό και το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης.

5. Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας.

6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2470